موزه ماندگاران قهرمان ورزشي دانشگاه فني وحرفه اي
مشخصات فردي
1.  نام :
2.  نام خانوادگي :
3.  نام پدر :
4.  تاريخ تولد :
5.  محل تولد :
6.  كد ملي :
 
7.  وضعيت :
8.  کد پرسنلی/ شماره دانشجویی :
9.  آدرس :
10.  تلفن ثابت :
11.  تلفن همراه :
12.  آدرس پست الكترونيكي :
 
13.  عكس پرسنلي :
 
مشخصات دوران تحصیل
1.  رشته تحصیلی :
2.  مقطع تحصیلی :
3.  سال اخذ مدرک :
4.  از دانشگاه :
5.  تصویر گواهی اشتغال به تحصیل یا مدرک تحصیلی :
 
مشخصات ورزشی
1.  رشته ورزشی :
2.  سابقه ورزشی (سال) :
3.  تصویر ورزشی با کیفیت جهت ثبت در موزه ماندگاران ورزش :
 
 
4.  تصویر نامه فدراسیون ورزشی مربوط به عضویت در تیم ملی :
 
 
 
5.  تصویر حکم قهرمانی مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک :
 
 
 
لطفا برای بارگذاری کامل تصاویر ارسالی منتظر مشاهده پیغام "اطلاعات شما با موفقیت ارسال شد" باشید. با تشکربروزرسانی کد امنیتی