موزه ماندگاران نخبه علمي ورزش دانشگاه فني وحرفه اي
مشخصات فردی
1.  نام :
2.  نام خانوادگی :
3.  نام پدر :
4.  تاریخ تولد :
5.  شماره شناسنامه :
6.  محل تولد :
7.  کد ملی :
8.  وضعيت
9.  کد پرسنلی / شماره دانشجویی :
10.  آدرس :
11.  تلفن ثابت :
12.  تلفن همراه :
13.  آدرس پست الکترونیکی :
 
14.  عکس پرسنلی :
 
مشخصات دوران تحصیل
1.  رشته تحصیلی :
2.  مقطع تحصیلی :
3.  سال اخذ مدرک :
4.  از دانشگاه :
مدارک علمی و پژوهشی :
1.  تصویر آخرین حکم کارگزینی یا بازنشستگی : (هیئت علمی - اساتید - همکاران)
 
2.  تصویر آخرین مدرک تحصیلی :
 
3.  تصویر مدرک تحصیلی مربوط به دانشگاه فنی و حرفه ای (دانشجویان و فارغ التحصلان) :
 
4.  تصویر جلد صفحه فیپا کتاب تألیف شده (یک فایل چند صفحه ای) :
 
 
5.  تصویر صفحه اول مقاله ISI , ISC و یا علمی و پژوهشی
 
 
 
6.  تصویر سوابق ورزشی در سطخ ملی و بین المللی :
 
7.  تصویر گواهی ثبت اختراع یا نوآوری در حوزه علوم ورزشی :
 
8.  تصویر گواهی کسب جوایز بین المللی در حوزه علوم ورزشی :
 
لطفا برای بارگذاری کامل تصاویر ارسالی منتظر مشاهده پیغام "اطلاعات شما با موفقیت ارسال شد" باشید. با تشکربروزرسانی کد امنیتی