فرم ارسال مقاله به مجله فن پژوه
دفتر تحریریه فصلنامه فنی مهارتی فن پژوه از همه اساتید، دانشجویان، متخصصان و صاحبنظران محترم رشته های عمران، معماری، برق و مکانیک جهت ارسال مقاله و طرح پژوهشی برای چاپ در دوره اول شماره 1 پاییز 1398 دعوت به عمل می آورد: - مقالات ارسالی در جهت تحقق اهداف دانشگاه فنی و حرفه ای باشند. - چاپ مقالاتی که در جهت توسعه روش ها و الگوهای پیشرفته تدریس به منظور تربیت انسان فناور تهیه شده اند در اولویت قرار دارند. - مقالات ارسالی نباید پیشتر در نشریه ای دیگر نشر شده باشد. - پیش از ارسال مقاله لطفا ضمن مطالعه راهنمای نویسندگان از تطابق مقاله با قالب نشریه که در سایت قابل دسترس است، اطمینان حاصل نمایید. - با توجه به اینکه فرمت مقالاتی که در نشریه فن پژوه به چاپ می رسد با درج تصاویر همراه است لذا می بایست نگارنده تصاویری با کیفیت بالا به همراه مقاله خود ارسال نماید.
عنوان مقاله :
رشته داوری :
نام :
نام خانوادگی :
تحصیلات :
رتبه علمی :
شماره تلفن :
تلفن همراه :
دورنگار :
پست الکترونیکی :
 
شهر :
کدپستی :
سمت / سازمان :
فایل مقاله :
 بروزرسانی کد امنیتی